HUSK
Send din e-mailadresse til info@gf-moselund.dk

Har vi ikke din e-mailadresse, får du f.eks. ingen mail om indkaldelse til generalforsamling,
hvilket betyder, at du selv skal holde dig orienteret via denne hjemmeside.

Det er aboslut forbudt at henlægge haveaffald og andet på fællesarealet. Hvis du ser nogen gøre det, så tage nogle fotos og send til formanden.

Alle overtrædelser anmeldes til politiet.