Bestyrelsen

Formand:


Kasserer:

Sekretær:

Best. medlem:

Best. medlem:

Suppleant:

Suppleant:

Peter 

mob: 261 220 00

Lillian Hilton

Lena Bergenholz

Marianne Brandt

Ole Engblom

Carl Sønnichsen

Edith Bøjlerehauge


GF-Moselunds mailadresse: info@gf-moselund.dk

GF-Moselunds web-adresse: www.gf-moselund.dk

Al henvendelse til GF Moselund sker via: info@gf-moselund.dk